Usaldades võlgade sissenõudmise inkassofirmale, aitavad teid vastava ala spetsialistid kellel on aastatepikkused kogemused.

Pakume teile võlgade sissenõudmisel erinevaid lahendusi, tegutsedes eetiliselt ja professionaalselt.

Teie raha kojutooja

Condor Inkasso

Inkassoteenused

Võlgade sissenõudmine

Esindame Teid käsunduslepingu alusel ning teeme kõik endast oleneva, et võlgnevus maksimaalselt kiiresti sisse nõuda.

Kui soovite nõude enda bilansist välja kanda, siis võime sõlmida nõude loovutuslepingu, millega saab nõude omanikuks Condor Inkasso. Peale võlgnevuse reaalset sisse nõudmist tasume Teile lepingus kokkulepitud summa.

Kui kohtuväline menetlus ei anna tulemust, jätkame menetlust kohtus.

Kohtus esindavad meie kliente kogenud juristid. Keerulisematel juhtudel kasutame meie koostööpartnereid advokaadibüroodest.

Oleme Condor Inkassoga koostööd teinud üle nelja aasta. Tegemist on professionaalse ettevõttega, kes on sisse nõudnud ka üsna lootusetuna tundunud võlgnevused. See omakorda on tõhustanud üldist maksedistsipliini.

Erik Jürgenson

Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ

Võlanõuete ost

Võlanõuete ost

Kui vajate kiiresti vaba raha, on võimalik sõlmida võlanõude müügileping.

Huvi korral saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid. Peale nõude analüüsimist teeme teile omapoolse pakkumise.

Kokkuleppele jõudmisel sõlmime kiiresti lepingu võlanõuete ostuks ja kanname Teile raha üle.

Kokkuleppele jõudmisel sõlmime kiiresti lepingu võlanõuete ostuks ja kanname Teile raha üle.

Korteriühistutele

Inkassoteenus

Kui korteriühistu võlgnik ei soovi kommunaalarveid tasuda ja temaga ise suhtlemine ei anna tulemusi, tasub võlgnikuga suhtlemisse kaasata inkassofirma.

Sõlmime võlgnikuga maksegraafiku ja jälgime maksete õigeaegset laekumist.

Vajadusel jätkame võlanõudega kohtumenetluseni.

Kui korteriühistu vajab raha kiirelt, on võimalik kokku leppida võlanõude ostus korteriühistult.

Võlgniku otsimise teenus välisriigist

Tihti juhtub, et võlgnik on lahkunud välisriiki, kuid võlg on endiselt tasumata.

Aitame leida ära kolinud võlgnikku lähiriikidest, kasutades koostööpartnerite abi ja pika tööstaazhi jooksul välja kujunenud suhtevõrgustikku.

Meil on õnnestunud kokkuleppele jõuda võlgnikega, kes on Eestist eemal viibinud üle aasta.

Konsultatsioonid

Nõustamine võlaõiguslikes küsimustes, lepingute koostamine ja analüüs

Kõikide tehingute aluseks on korrektselt koostatud juriidilised dokumendid, mis vähendavad oluliselt vaidluste hulka. Vaidluse tekkimisel võimaldavad nõuetekohased dokumendid võla oluliselt kiiremini ja odavamalt sisse nõuda.

Oleme valmis Teid nõustama lepingute sõlmimisel. Koostame Teile lepinguprojekti ning analüüsime tehingu ettevalmistamisel teise poole poolt esitatud dokumente.

Finantsraskustesse sattunud isikute nõustamine

Rahalistesse raskustesse sattudes toob peitumine võlausaldajate eest kaasa ainult suuremaid probleeme.

Mõistlik on võtta ühendust spetsialistidega, kes aitavad Teil leida võimaluse murede lahendamiseks.

 Sõltuvalt olukorrast on võimalik võlgade ümberkujundamine ja lisaaja leidmine võla tasumiseks.

Pankrotimenetlus ja ettevõtete likvideerimine

Pankrotimenetluse algatamine

Täieliku maksejõuetuse tekkimisel on vahest võlgnikul otstarbekas ise kohtule pankrotiavaldus esitada.

Siinkohal saavad Teid abistada Condor Inkasso juristid.

Saame abistada võlausaldajat pankrotimenetluse algastamises võlgniku suhtes

Ettevõtete likvideerimine

Vahel tuleb ette olukordi, mil on vajadus lõpetada firma tegevus. Oleme abiks majandusraskustesse sattunud ettevõtetele.

Ettevõtte likvideerimine on pikk, ajakulukas ja õiguslikke teadmisi nõudev toimingute kogum, millega saame Teid aidata.